Je had er {{ questionsCorrect.length }} van de {{ questionsCorrect.length + questionsWrong.length }} goed

Je hebt alle vragen goed beantwoord

Goed gedaan, en als je wilt kan je hem natuurlijk altijd nog eens doen.

{{ quiz[currentQuestion-1].title }}

{{ quiz[currentQuestion-1].question }}

Welkom bij de Quiz “Ken je Zorginstituut!?”

Wat wist je al lang? En wat weet je (nog) niet? Test hier je kennis over Zorg Instituut Nederland.

Veel plezier!